Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm 1
  • Thí nghiệm 2
  • Tính tan trong nước của một số axit, bazo, muối
  • Độ tan của một chất trong nước
    • Định nghĩa
    • Những yếu tố ảnh hưởng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Độ tan của một chất trong nước

Bài 38: Độ tan của một chất trong nước

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.068

Chưa có thông báo nào