Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Thế nào là đơn chất, hợp chất?
  • Ví dụ
  • Phân tử và phân tử khối
Nhấn để bật tiếng
X

Đơn chất, hợp chất, phân tử

Bài 4: Đơn chất - Hợp chất - Phân tử

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 10.352

Chưa có thông báo nào