Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Điều chế
  • Phản ứng thế
Nhấn để bật tiếng
X

Điều chế khí Hiđro - Phản ứng thế

Bài 29: Điều chế Hiđro - Phản ứng thế

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.724

Chưa có thông báo nào