Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm về sự biến đổi chất
  • Phân biệt về hiện tượng vật lí và hóa học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sự biến đổi chất

Bài 9: Sự biến đổi chất

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 5.056

Chưa có thông báo nào