Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm
  • Định luật bảo toàn khối lượng
  • Vận dụng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Định luật bảo toàn khối lượng

Bài 11: Định luật bảo toàn khối lượng

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 5.325

Chưa có thông báo nào