Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu về công thức hóa học đơn chất về hợp chất
  • Tìm hiểu ý nghĩa công thức hóa học
Nhấn để bật tiếng
X

Công thức hóa học

Bài 6: Công thức hóa học

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 9.510

Lưu ý:

Ở clip 1 khoảng phút thứ 10ph00 của bài giảng cô giáo đặt nhầm vị trí của hình ảnh, cụ cấu tạo của chất B phải là hình C, còn cấu tạo của chất C là hình B.

Chưa có thông báo nào