Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại lý thuyết về sự biến đổi chất
  • Ôn lại lý thuyết về phản ứng hóa học - Định luật bảo toàn khối lượng - Phương trình hóa học
  • Bài tập 1 - 2
  • Bài tập 3 - 4 - 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài luyện tập 3

Bài 13: Bài luyện tập 3

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 3.373

Chưa có thông báo nào