Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Mol là gì?
  • Ví dụ
  • Khối lượng mol là gì?
  • Thể tích của chất khí là gì
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Mol

Bài 14: Mol

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 5.825

Chưa có thông báo nào