Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • II) Chuyển đổi giữa lượng chất và thế tích các khí
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Bài 15.2: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol. (Phần 2)

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 2.582

Chưa có thông báo nào