Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • II) Chuyển đổi giữa lượng chất và thế tích các khí
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Bài 15.2: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol. (Phần 2)

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 2.256

Chưa có thông báo nào