Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Tính chất vật lí
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất của oxi

Bài 20.1: Tính chất của Oxi (Phần 1)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 3.406

Chưa có thông báo nào