Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Chất được biểu diễn bằng CTHH
  • Hóa trị
  • Vận dụng
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài luyện tập 2

Bài 8: Bài luyện tập 2

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 5.255

Chưa có thông báo nào