Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • B. Bazơ
    • 1) Khái niêm - Công thức hóa học
    • 2) Phân loại - Gọi tên
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Axit - Bazơ - Muối

Bài 35: Axit - Bazơ - Muối (Phần 2)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 969

Chưa có thông báo nào