Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tác dụng với phi kim
  • Tác dụng với kim loại
  • Tác dụng với hợp chất
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất của oxi

Bài 20.2: Tính chất của oxi (Phần 2)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 2.948

Chưa có thông báo nào