Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Mối quan hệ giữa các khái niệm
  • Tổng kết về chất, nguyên tử, phân tử
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài luyện tập 1

Bài 5: Bài luyện tập 1

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 6.503

Chưa có thông báo nào