Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Mối quan hệ giữa các khái niệm
  • Tổng kết về chất, nguyên tử, phân tử
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Bài luyện tập 1

Bài 5: Bài luyện tập 1

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 6.652

Chưa có thông báo nào