Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Dạng bài về tính nồng độ phần trăm của dung dịch (lý thuyết trọng tâm)
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Nồng độ dung dịch

Thủ thuật làm bài tập về nồng độ %, nồng độ mol - tiết 1

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.005

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chuyên đề 2: Thủ thuật làm bài tập về nồng độ %, nồng độ mol.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào