Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu khái niệm nguyên tử
  • Khám phá cấu tạo nguyên tử
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

NGUYÊN TỬ

Bài 2: Nguyên tử

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 12.214

Chưa có thông báo nào