Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu khái niệm nguyên tử
  • Khám phá cấu tạo nguyên tử
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

NGUYÊN TỬ

Bài 2: Nguyên tử

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 12.004

Chưa có thông báo nào