Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Ví dụ
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3,4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài luyện tập 8

Bài 37. Bài luyện tập

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 529

Chưa có thông báo nào