Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. ĐIỆN TỪ HỌC (Vật lí 11)

Bài 5. Dòng điện trong các môi trường

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.236

Lưu ý: Trong video Ví dụ 2, phút 1:44 các em sửa lại như sau:

E = 0,04056 V → I = 1,352.10-3 A

Chưa có thông báo nào