Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1-3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5, 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ (Vật lí 12)

Bài 07. Sóng dừng

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.662

Chưa có thông báo nào