Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
    • Tia sáng đi qua thấu kính
    • Ảnh tạo bởi thấu kính
    • Các công thức thấu kinh
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. QUANG HÌNH HỌC (Vật lí 11)

Bài 2. Thấu kính mỏng

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.910

Chưa có thông báo nào