Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (Vật lí 12)

Bài 3. Định luật phóng xạ

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 966

Chưa có thông báo nào