Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Bài 3. Định luật phóng xạ sẽ được mở vào ngày 05/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (Vật lí 12)

Bài 3. Định luật phóng xạ

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 192

Chưa có thông báo nào