Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. QUANG HÌNH HỌC (Vật lí 11)

Bài 1. Khúc xạ và phản xạ toàn phần

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.618

Chưa có thông báo nào