Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Quang điện ngoài
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2, 3
    • VD 4
  • Quang điện trong
  • Quang phát quang
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG – LƯỢNG TỬ (Vật lí 12)

Bài 5. Hiện tượng quang điện ngoài, quang điện trong, quang phát quang

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.299

Chưa có thông báo nào