Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Mắt
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2
  • 2. Tật và sửa tật cho mắt
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. QUANG HÌNH HỌC (Vật lí 11)

Bài 3. Mắt - Các tật và cách khắc phục

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.535

Chưa có thông báo nào