Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Thuyết lượng tử ánh sáng
  • Ví dụ
  • Công suất nguồn sáng
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG – LƯỢNG TỬ (Vật lí 12)

Bài 4. Thuyết lượng tử ánh sáng. Công suất nguồn sáng

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.384

Chú ý:

Trong video ví dụ 3 của thuyết lượng tử ánh sáng, phút 12:12 các em sửa lại như sau: ε = 2,7.10-19 J

Chưa có thông báo nào