Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Các ví dụ
Bài 2. Các đặc trưng mạch điện xoay chiều RLC sẽ được mở vào ngày 07/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐIỆN TỪ HỌC (Vật lí 12)

Bài 2. Các đặc trưng mạch điện xoay chiều RLC

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 960


Chú ý: Trong video ví dụ 2, phút 07:41 các em sửa lại như sau:
$$ {{varphi }_{u}}-{{varphi }_{i}}=frac{pi }{3}Rightarrow {{varphi }_{i}}=-frac{pi }{3} $$
Phương trình: $$ i=sqrt{2} ext{cos}left( 100pi t-frac{pi }{3} ight)A $$

Chưa có thông báo nào