Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐIỆN TỪ HỌC (Vật lí 12)

Bài 2. Các đặc trưng mạch điện xoay chiều RLC

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.788


Chú ý: Trong video ví dụ 2, phút 07:41 các em sửa lại như sau:
$$ {{varphi }_{u}}-{{varphi }_{i}}=frac{pi }{3}Rightarrow {{varphi }_{i}}=-frac{pi }{3} $$
Phương trình: $$ i=sqrt{2} ext{cos}left( 100pi t-frac{pi }{3} ight)A $$

Chưa có thông báo nào