Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tiên đề 1
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2
  • Tiên đề 2
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG – LƯỢNG TỬ (Vật lí 12)

Bài 6. Mẫu nguyên tử Bohr

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.138

Chưa có thông báo nào