Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐIỆN TỪ HỌC (Vật lí 12)

Bài 1. Các đặc trưng mạch điện xoay chiều một phần tử

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 3.215

Chưa có thông báo nào