Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Các dạng bài tập
    • Dạng 1
    • Dạng 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (Vật lí 12)

Bài 2. Phản ứng hạt nhân

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.242

Chưa có thông báo nào