Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cấu tạo hạt nhân
  • 2. Thuyết tương đối hẹp
  • 3. Liên kết trong hạt nhân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (Vật lí 12)

Bài 1. Cấu tạo hạt nhân. Các đặc trưng cho liên kết trong hạt nhân

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.356

Chưa có thông báo nào