Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cấu tạo hạt nhân
  • 2. Thuyết tương đối hẹp
  • 3. Liên kết trong hạt nhân
Bài 1. Cấu tạo hạt nhân. Các đặc trưng cho liên kết trong hạt nhân sẽ được mở vào ngày 01/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (Vật lí 12)

Bài 1. Cấu tạo hạt nhân. Các đặc trưng cho liên kết trong hạt nhân

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 316

Chưa có thông báo nào