Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cấu tạo hạt nhân
  • 2. Thuyết tương đối hẹp
  • 3. Liên kết trong hạt nhân
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (Vật lí 12)

Bài 1. Cấu tạo hạt nhân. Các đặc trưng cho liên kết trong hạt nhân

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.359

Chưa có thông báo nào