Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Nguyên lí hoạt động
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • 2. Máy phát điện xoay chiều 1 pha
  • Ví dụ 1,2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐIỆN TỪ HỌC (Vật lí 12)

Bài 4. Nguyên lí và máy phát điện xoay chiều

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.672

Chưa có thông báo nào