Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Nguyên lí hoạt động
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • 2. Máy phát điện xoay chiều 1 pha
  • Ví dụ 1,2
Bài 4. Nguyên lí và máy phát điện xoay chiều sẽ được mở vào ngày 11/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐIỆN TỪ HỌC (Vật lí 12)

Bài 4. Nguyên lí và máy phát điện xoay chiều

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 492

Chưa có thông báo nào