Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐIỆN TỪ HỌC (Vật lí 12)

Bài 7: Sóng điện từ. Thu phát sóng điện từ.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.602

Lưu ý:

Các em lưu ý, ở ví dụ 1, véc-tơ E hướng sang phía Tây, độ lớn cực đại.

Chưa có thông báo nào