Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐIỆN TỪ HỌC (Vật lí 12)

Bài 7: Sóng điện từ. Thu phát sóng điện từ.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 773

Chưa có thông báo nào