Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2,3
Bài 3. Giao thoa sóng ánh sáng sẽ được mở vào ngày 23/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG – LƯỢNG TỬ (Vật lí 12)

Bài 3. Giao thoa sóng ánh sáng

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 737

Chưa có thông báo nào