Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tổng hợp dao động điều hòa
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1 - 4
    • Ví dụ 5, 6
  • 2. Các loại dao động
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3. DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ (Vật lí 12)

Bài 4. Tổng hợp dao động điều hòa. Các loại dao động khác.

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 3.825

Chưa có thông báo nào