Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tổng hợp dao động điều hòa
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1 - 4
    • Ví dụ 5, 6
  • 2. Các loại dao động
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ (Vật lí 12)

Bài 4. Tổng hợp dao động điều hòa. Các loại dao động khác.

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 4.839

Chưa có thông báo nào