Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
  • Cơ năng con lắc dao động
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ (Vật lí 12)

Bài 2. Các đại lượng đặc trưng trong dao động.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 8.527

Chưa có thông báo nào