Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
  • Cơ năng con lắc dao động
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3. DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ (Vật lí 12)

Bài 2. Các đại lượng đặc trưng trong dao động.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 7.272

Chưa có thông báo nào