Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Kính lúp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Kính hiển vi - Kính thiên văn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. QUANG HÌNH HỌC (Vật lí 11)

Bài 4: Kính lúp - kính hiển vi và kính thiên văn.

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.933

Chưa có thông báo nào