Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Máy biến áp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • 2. Truyền tải điện năng
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐIỆN TỪ HỌC (Vật lí 12)

Bài 5. Máy biến áp và sự truyền tải điện năng

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.436

Chưa có thông báo nào