Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Máy biến áp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • 2. Truyền tải điện năng
  • Ví dụ
Bài 5. Máy biến áp và sự truyền tải điện năng sẽ được mở vào ngày 13/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐIỆN TỪ HỌC (Vật lí 12)

Bài 5. Máy biến áp và sự truyền tải điện năng

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 471

Chưa có thông báo nào