Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • 1. Con lắc lò xo
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • 2. Con lắc đơn
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ (Vật lí 12)

Bài 3. Con lắc lò xo và con lắc đơn

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 8.539

Chưa có thông báo nào