Topclass iLearn Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Nhấn để bật tiếng
X

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 5.185

Chưa có thông báo nào