Học tốt Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Cơ sở hình thành tình đồng chí
    • Tình đồng chí hình thành dựa trên những điểm chung
    • Quá trình hình thành tình đồng chí và câu thơ cuối
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đồng chí

Đồng chí (Phần 2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.023

Chưa có thông báo nào