Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • I. Tìm hiểu chung
  • II. Đọc - hiểu vă bản
    • Hoàn cảnh và tâm hồn trong sáng của những đứa trẻ
    • Tình bạn thân thiết của những đứa trẻ
    • Đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm
Nhấn để bật tiếng
X

Những đứa trẻ - Tham khảo

Những đứa trẻ - Tham khảo

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 625

Chưa có thông báo nào