Học tốt Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm của biên bản
  • Cách viết biên bản
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Biên bản

Biên bản

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 107


Ở chương trình Ngữ văn lớp 9, đặc biệt là trong các bài cuối năm học, các em sẽ được thầy cô hướng dẫn một số các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính - công vụ. Những văn bản này rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và các em sẽ thường xuyên tiếp xúc, sử dụng. Do đó, các em nhớ theo dõi và ghi chép thật cẩn thận bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào