Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Từ đơn và từ phức
  • Thành ngữ
  • Nghĩa của từ - Từ nhiều nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng kết về từ vựng

Tổng kết về từ vựng (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.657

Lưu ý: Bài tập 2, phần I (tr.122) từ "ngặt nghèo" là từ ghép. Các em lưu ý giúp thầy nhé. Cảm ơn các em và chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào