Topclass iLearn Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tác giả
  • Văn bản
Nhấn để bật tiếng
X

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (Phần 1)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 5.664


Đấu tranh cho một thế giới hoà bình được trích từ bản tham luận của G. Mác - két đọc tại cuộc họp mặt của sáu nguyên thủ quốc gia (lần 2) tại Mê-hi-cô. Bài viết đề cập đến những vấn đề cấp thiết như chiến tranh hạt nhân, chạy đua vũ trang với sức thuyết phục cao bởi lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực, cụ thể.

Chưa có thông báo nào