Học tốt Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự - Tham khảo

Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự - Tham khảo

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.722

Chưa có thông báo nào