Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Viết đoạn văn nghị luận văn học
    • Yêu cầu chung
    • Ví dụ minh họa
  • Dạng 2: Viết bài văn nghị luận văn học
    • Yêu cầu chung
    • Ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Kĩ năng làm đoạn văn/bài văn nghị luận văn học

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 269

Chưa có thông báo nào