Topclass iLearn Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
    • a
    • b
    • c
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 985


Trong bài giảng ngày hôm nay, các em hãy cùng thầy giáo đi tìm hiểu kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc một đoạn trích trong một tác phẩm tự sự. Đây là một trong hai kiểu bài nghị văn học cơ bản, thường xuất hiện ở các đề thi. Do đó, các em nhớ theo dõi bài giảng và ghi chép lại nhé!

Chưa có thông báo nào