Học tốt Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Đơn vị kiến thứ sô 1, 2
  • Đơn vị kiến thức số 3
  • Đơn vị kiến thức số 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Ôn tập Tiếng Việt (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 179

Chưa có thông báo nào