Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Vấn đề nghị luận
  • Bố cục
  • Xác định câu mang luận điểm
  • Phép lập luận
  • So sánh
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.054


Nghị luận xã hội chia ra làm hai dạng là nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống và nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. Trong buổi trước, thầy giáo đã hướng dẫn các em tìm hiểu về kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Hôm nay, các em hãy cùng thầy giáo tìm hiểu dạng còn lại nhé!

Chưa có thông báo nào