Topclass iLearn Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Chuẩn bị và tập luyện trước khi nói
  • Trình bày bài nói
  • Trao đổi thảo luận sau khi nói
Nhấn để bật tiếng
X

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 302

Chưa có thông báo nào